Historiikki

11.5.1972 kokoontui joukko veneilystä kiinnostuneita ihmisiä maineikkaalle työosuuskunnan talolle, päättämään veneilyseuran perustamisesta.

Jo usean vuoden ajan rantakeskusteluissa kypsytelty ajatus toteutui ja päätettiin perustaa veneily- ja vesiurheiluseura, perustavan asiakirjan allekirjoitti 18 paikalla ollutta henkilöä, joista kaksitoista kirjautti itsensä heti uuden perustettavan seuran jäseneksi. Värikkään keskustelun päätteeksi hyväksyttiin seuran nimeksi Putaan Pursi r.y.

Haukipudas on meripitäjä

Haukipudas on meripitäjä, josta on aina lähdetty merelle, elantoa hankkimaan, meri on ollut paikallisten asukkaiden toimeentulon ja elämisen ehto vuosisatojen ajan. Vesille on menty työhön, toimeen ja kalalle, varsinaista vapaa-ajan veneilyä ei juurikaan ollut, vasta sotien jälkeen, kun sahaus- ja laivaustoiminta alueella hiipui ja varsinaisten ammatikseen kalastavien määräkin kääntyi laskuun, tuli kuvaan mukaan vapaa-ajan veneily.

Työajan lyheneminen, pidentyneet lomat ja elintason kohoaminen mahdollistivat yhä useamman vapaa-aikana vesille mielivän hankkia sopivan aluksen, jolla retkeily, sekä muu veneily oli mahdollista. Alkuun veneet olivat puisia, useimmat paikkakunnalla rakennettuja, mutta nykyisin yhä useammat veneet ovat tehdastekoisia lasikuiturakenteisia aluksia.

Ongelmia viriävälle vapaa-ajan veneilytoiminnalle alkoi esiintyä, kun samanaikaisesti puutavaran uitto loppui, uittosäännöt purkautuivat, laivaustoiminta lopetettiin ja hinaajien käyttämät rannikkoväylät jäivät hoitamatta, sekä niiden merkintä loppui. Tällöin monien vesilläliikkujien mieleen tuli ajatus perustaa järjestäytynyt yhdistys, veneilyseura, jonka puitteissa uskottiin pystyttävän paremmin ajamaan yhteisiä asioita ja etuja, kuin mitä yksilöinä olisi voitu tehdä. Niinpä tuona päivänä 11.5. perustetun veneilyseuran edessä oli heti perustamisestaan lähtien melkoinen tehtäväkenttä.

Perustava kokous

Seuran perustavaan kokoukseen osallistui 18 henkeä, toimintaa johtamaan valittiin johtokunta, puheenjohtajaksi Kauko Liedes, sihteeriksi Vihtori Bogdanoff ja rahastonhoitajaksi Elsa Ukkola, johtokunnan muiksi jäseniksi; Pentti Pussinen, Tapio Pellinen, Kalevi Liedes, Esko Siipola, sekä varajäseniksi Pentti Soronen, Edvin Ukkola ja Viljo Kalliorinne.

Jäsenmaksuiksi päätettiin 5 mk aikuisjäseniltä ja 2 mk alle 15- vuotiailta.

Nimettiin jäsenkirjuriksi Paavo Koskinen ja jäsen-asiamiehiksi Esko Pussinen, Tapio Pellinen ja Kalevi Puuperä.

Seuran perustamiseen liittyviä asioita oli selostamassa TUL:n Oulunpiirin toiminnanjohtaja Osmo Hekkala.

Seuralle luotiin säännöt, joissa seuran päätehtäviksi otettiin veneilyn- ja vesilläliikkumisen, sekä purjehduksen edistäminen ja luonnon suojeleminen. Yleisölle vapaiden virkistysalueiden vaaliminen ja vesireittien merkitseminen, sekä retkeily.

Seura ilmoitettiin yhdistysrekisteriin ja se sai rekisterinumerokseen 111501.

Haukiputaan Pursiseura täytti 40 vuotta 11.5.2012. Juhla järjesttiin Heiton talolla lauantaina 12.5.2012. Tuohon juhlaan koottiin historiikki seuran toiminnasta kuluneina vuosikymmeninä. Sen pääset lukemaan tästä.

rantautuneet1.jpg