HUVIVENEIDEN KATSASTUS

Huviveneiden turvallisuuskatsastustoiminta on seurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa. Koulutetut katsastajat katsastavat seurojen jäsenten veneitä liittojen yhdessä ylläpitämän katsastusohjeiston mukaisesti. Katsastetuille veneille annetaan venetodistus sekä katsastustarra merkiksi suoritetusta katsastuksesta. Useat vakuutusyhtiöt antavat alennuksia katsastettujen veneiden vakuutusmaksuista.

Katsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Katsastus ei poista aluksen päällikölle kuuluvaa vastuuta siitä, että vene on vesille lähdettäessä sellaisessa kunnossa, että aiottu matka voidaan suorittaa sillä turvallisesti.

Huviveneidenkin katsastuksen perusteena on merilain 8 §, jonka mukaan: "Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennettu, varustettu ja, miehitetty, lastattu ja tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaen huomioon kulkuveden laatu ja liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi."

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa. Peruskatsastus on kaksiosainen. Runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa ja katsastuksen loppuosa veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.

Veneiden katsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.

Vain katsastetut veneet ovat oikeutettuja käyttämään seuran perälippua.

Seurassamme veneiden katsastusta suorittaa:

Jari Luokkanen p. 0400 341 837
Antti Alaluusua p. 040 527 8962