REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Laatimispäivä

21.05.2018

 

1 Rekisterin pitäjä
Haukiputaan Pursiseura ry
Maitopolku 29, 90850 MARTINNIEMI

Sihteeri: 0500-892238 esa.huovinen(at)haukiputaanpursiseura.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Kaarre
Tiilihovintie 14, 90830 Haukipudas
Sihteeri: 0500-892238 esa.huovinen(at)haukiputaanpursiseura.fi

3 Rekisterin nimi
Haukiputaan Pursiseura ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen jäsentietojen halinta

-  jäsentietojen ylläpito 
-  jäsenmaksujen ja majamaksujen seuranta
-  maja-avainrekisteri

5 Rekisterin tietosisältö
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Jäseneksi liittymisvuosi
Syntymäaika
Sukupuoli
Maja-avainten haltijatiedot
Rooli seurassa: Jäsen, Perhejäsen, Kunniajäsen


6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään ja pankin maksusuorituksista

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsentietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjän toimesta.
Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinern aineisto
Ei manuaalista aineistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy).
Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.
Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti:

1.Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
2 Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
3.Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmäblogeihin.